BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

bide hoeroi turuushin yagaan duranai huni - продолжение
от: yagaan_duran
Последнее обновление: 11.03.2011 17:58

Мүнөө ши намай…

Дурамни, ши баhал намай hананхай hэнши, үнинэй hананхай байгааш…

Шинии бэе дээрэш шадалгүйгөөр hунажа унаhан намайе ши аалиханаар таалан, үнэн байдалдаа аргаахан бусаанаш. Гэнтэ хүсэеэ зангидан, минии дороhоом мултаржа, нам дээрэ hуугаад, харасаараа уралhаам эхилээд, доошолон, хүхэнүүд дээрэм тогтожо, зали абабаш…

Энэ хараса соош «би шамайе эдижэрхихээр бэлэнби» гэжэ уншанам… Заахашье энхэрэлгүйгөөр, хүсэд хүсөөрөө ши намайе абахаш гү? Яагаашье hааш, хамаагүй, би шинииб! Би шамтайб, бэшэ юуншье хэрэггүй! Дурамни!!! Гансал бү удаарыш, яарыш даа…. Yшөө нэгэ заа, тиибэл, намдаа хүрөөгүйдэш би шатажа дүүрэшэхэлби…

Шимни намайгаа хүлеэлгэнгүй, тэрэ дороо заахашье энхэрэл харуулангүй, хүхэнүүдым таалаhаар, умайдам хүрэжэ, халуун амисхалаараа галдахадаш, инаг хүсэлөөр дуурэн таалажа, нэнгэхэдэш, би энээниие үшөө тэсэхэ аргагүй, орон дээрэhээ hолжорон hагад мултархаа hанахадам, ши нарин матаргайhаам тэбэреэд, өөртөө дүтэлүүлэн, гарнууд соогоо шангаар адхаад хүдэлхыемниш болюулжархинаш…. Хүсэндэш, хүсэлдэш диилдэhэн би бэшэ яахыншье аргагүй шинии хэлэнэйш, уралнуудайш, гарнуудайш инаг дурата эрмэлзэл соо ухаагаа алданам….

Шамhаа ондоо хэншье бэшэ намдаа иимэ hайхан дураниие үзүүлээгүй….Комментарии

Комментарий к: yagaan_duran
(Разместил 11.03.2011 18:00)

End.


Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19826

Сейчас на сайте:
01: Ханаанеец

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования